Wij zijn ondervinders, onderdeel van Vizier

Vizier is de regionale adviesorganisatie op het gebied van discriminatie en diversiteit. We zijn de antidiscriminatievoorziening voor zestig gemeenten in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Inwoners hebben de mogelijkheid om, als zij discriminatie ervaren, een luisterend oor, hulp en deskundige ondersteuning te krijgen. Vizier werkt samen met de politie en het openbaar ministerie om discriminatie te bestrijden. Vizier doet daarnaast aan onderzoek, geeft voorlichting en educatie op scholen, ontwikkelt en voert trainingen en projecten uit bij verschillende organisaties, zowel overheden als particuliere bedrijven.

‘Onderzoek is prachtig, maar wat levert het concreet op?’

We doen onderzoek naar discriminatie, acceptatie van diversiteit en participatie door minderheden in de maatschappij. Op allerlei gronden: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, politieke overtuiging, handicap en/of chronische ziekte. Zo doen we onderzoek naar dadergedrag bij seksuele intimidatie, discriminatie op de woningmarkt bij de toewijzing van een huurwoning, discriminatie op grond van leeftijd en zwangerschap op de arbeidsmarkt en discriminatie van ‘anderslanders’ in onze samenleving: mensen van Duitse afkomst die nog steeds ervaren dat ze ooit de vijand waren, in ons nu vrije land. Mensen die gevlucht zijn en naar hier gekomen zijn, maar niet welkom zijn om wie ze zijn en waar ze vandaan komen.


Wij geloven erin dat kennis en ervaringen op straat liggen

Als je maar bereid bent ze te vinden. Wij geloven in mensen die zwijgen en in mensen die zich uitspreken, ook al uiten zij afwijkende meningen. Wij geloven in de wijsheid van minderheden en de wijsheid van zij die het voor het zeggen hebben in de samenleving. Het is er allemaal, alleen: durven we het te zien? Wij, de Ondervinders, maken deel uit van stichting Vizier en we richten ons op het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het vergroten van diversiteit en participatie. Met ons open vizier praten we met de inwoners en luisteren we naar hun bevindingen en ervaringen.

Onze werkwijze

Met onze werkwijze komen we in contact met minder goed bereikbare groepen inwoners. En natuurlijk kunt u altijd aansluiten en meedoen met de straatgesprekken die onze ondervinders voeren. Zo legt u namelijk zelf ook de verbinding tussen praktijk en beleid.

Ondervinders gaan in een team van drie tot zes medewerkers aan de slag in uw gemeente. Als dit binnen onze wettelijke taak op het gebied van discriminatiebestrijding valt, dan richten we ons op bewustwording en het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Als u een andere of specifiekere behoefte heeft, dan zullen we eerst met u een intakegesprek daarover voeren.

Mutaz 40 jaar

Ik bezocht met mijn dochter de tandarts, maar mocht niet bij de behandeling aanwezig zijn. Dat was vanwege corona, maar zij was zo bang. De tandarts...

Malika 50 jaar

Ik zat op een terrasje in de zon. Dat kan nu weer. Ik ben Marokkaanse en moslima. Ik zat daar op het terras, zonder hoofddoek, in...

Richard 16 jaar

Laatst werd ik aangevallen op straat, zomaar. Ik was op weg naar huis. En had niet verwacht dat ze mij aan mijn haren zouden gaan trekken,...


Niet alleen onderzoeken, maar ook vinden!

We gaan het niet alleen onderzoeken, we gaan het ook ondervinden: Met ons team van Ondervinders gaan we de straat op in uw gemeente. We staan bij de supermarkt, op de markt of het schoolplein. In gesprek met inwoners op straat, in het dorpshuis, de sportvereniging of op school over thema’s als discriminatie, participatie en inclusie. Tijdens de gesprekken maken we gebruik van een semi- gestructureerde vragenlijst, waardoor we een goed beeld kunnen geven van wat er speelt in uw gemeente, onder uw inwoners. Zo krijgen we inzichten in beeld die u kunt gebruiken in beleidsvorming, projectmanagement en communicatiestrategie.

We halen de werkelijke verhalen op, van werkelijke mensen. Door hun te horen en bij dit proces te betrekken kunnen wij u concrete bevindingen aanleveren. Dit zal helder vormgegeven worden in een overzichtelijk rapport.

Verdiepend onderzoek mogelijk: koffie met kletskoppen of thee met een thema

Een vervolg op onze ondervindingen kan ook zijn dat we met een aantal inwoners verder in gesprek gaan, om het onderwerp uit te kunnen diepen. Dit doen we meestal niet op straat, maar aan een zogenaamde ‘koffietafel gesprek’, samen met onze kletskoppen. Deze gesprekken vinden plaats volgens de dialoog-methodiek.

Online ondervinden

Als het niet op straat kan, ondervinden we online wat mensen bezighoudt. We doen dit door mensen uit te nodigen via sociale media in combinatie met een uitnodiging per post. We organiseren een online-meeting of voeren een telefonisch interview-gesprek met hen.